Next: , Previous: CAD locking parameter constants, Up: CAD errors and constants


5.39 CAD marking ID constants

Value Constant Type Description
1 kCADMarkingNoneID longint
2 kCADMarkingByOpenArrowID longint
3 kCADMarkingByClosedArrowID longint
4 kCADMarkingByReverseOpenArrowID longint
5 kCADMarkingByReverseClosedArrID longint
6 kCADMarkingByOpenDartID longint
7 kCADMarkingByClosedDartID longint
8 kCADMarkingByReverseOpenDartID longint
9 kCADMarkingByReverseClosedDrtID longint
10 kCADMarkingByOpenBarID longint
11 kCADMarkingByClosedBarID longint
12 kCADMarkingByOpenSlashID longint
13 kCADMarkingByClosedSlashID longint
14 kCADMarkingByOpenSlashBarID longint
15 kCADMarkingByClosedSlashBarID longint
16 kCADMarkingByOpenCrossID longint
17 kCADMarkingByClosedCrossID longint
18 kCADMarkingByOpenDotID longint
19 kCADMarkingByClosedDotID longint

Used by
CADGetDefaults, CADSetDefaults, CADObjLine, CADObjCircleArc, CADObjEllipseArc, CADGetMarking and CADSetMarking.